Цени за уеб дизайн

Начало » Дизайн » Цени за уеб дизайн


Цени на уеб дизайн на сайт (без флаш елементи) 

Посочените цени за напълно оригинални концепции за уеб дизайн, без използване на готови шаблони и темплейти. 

  • Изработка на една идейна концепция за уеб дизайн на заглавна страница - от 400 лева до 600 лева в зависимост от броя елементи и сложността на заданието;
  • Изработка на едно предложение за уеб дизайн на заглавна страница и 2 вътрешни страници - от 600 лева до 900 лева в зависимост от броя на елементите и сложността на заданието;
  • Изграждане на един дизайн на сайт на заглавна страница и до 5 вътрешни страници - от 800 лева до 1200 лева в зависимост от броя и сложността на модулите;
  • Създаване на една концепция за уеб дизайн на сайт с до 10 вътрешни страници - от 1000 до 1500 лева в зависимост от броя и сложността на графичните елементи;

Свободна работа с уеб дизайнер на място - 30 лева на всеки започнат час.

Цени за изцяло flash-дизайн на уеб сайт

Посочените цени за напълно оригинални концепции за flash дизайн, без използване на готови шаблони и темплейти.

  • Изграждане на идейна концепция за дизайн на интернет сайт и анимиране на заглавна страница - от 600 лева до 1000 лева в зависимост от сложността на анимацията;
  • Изработка на уеб дизайн и анимиране на заглавна страница и до 2 вътрешни страници - от 800 лева до 1200 лева в зависимост от сложността на flash анимацията;
  • Създаване на идейна концепция и флаш анимиране на индекс страница и до 5 вътрешни страници - от 1000 лева до 1500 лева в зависимост от сложността;

Свободна работа с flash дизайнер на място - 35 лева на всеки започнат час.

Цени за изработка на графичен дизайн

Изработването на идейни концепции за графичен дизайн на печатни материали се изчислява в края на подадената задача на база на броя изработени часове.

Ценова ставка за един час работа с графичен дизайнер - 30 лева за всеки започнат час.