Swift

Начало » Програмиране » Swift

Какво е Swift?

Swift е мощен, интуитивен и модерен език за програмиране, създаден от Apple за изграждане на приложения за IOS, Mac, Apple TV и Apple Watch. Той е проектиран да даде на програмистите по-голяма свобода, отколкото някога. След като Apple въведе своят нов програмен език Swift през 2014, той набира изключителна популярност и претърпява най-бързото развитие в ерата на програмирането.
Писането на Swift е интерактивно и забавно, синтаксисът е стегнат, но изразителен и приложенията работят бързо.
Концепцията на Swift е да бъде бърз и ефективен език, който осигурява обратна връзка в реално време. Разработчиците могат да пишат по-безопасно, с по-надежден код, да спестят време и да създадат още по-богати на преживявания приложения. Все повече и повече разработчици са вградили Swift код в своите приложения или са изградили такива изцяло на Swift.
Използвайки високо производителния LLVM компилатор, Swift кода се трансформира в оптимизиран код.
Swift е достъпен за широката публика от разработчици и от 2015 г. вече е с отворен код, който позволява свободното редактиране и компилиране на програми.
Swift е един съвременен език за програмиране, който е безопасен, бърз и интерактивен.
Swift има предназначението на заместител или наследник на C-базираните езици (C, C ++, и Objective-C). Ето защо Swift и Objective-C имат сходни характеристики и си взаимодействат. Objective- C обаче е език от високо равнище със сложна концепция и програмирането на него изисква по-големи ресурси от време и усилия.

Основни характеристики и на Swift

-Swift е проектирана от самото начало да бъде по-безопасна, отколкото C-базирани езици и елиминира цели класове програмни грешки.
-Има общо предназначение - обектно-ориентиран език за програмиране
-По- лесна за използване от JavaScript и Python и по- бърза и гъвкава на компилиране от C++
- Възможност за едновременна работа със Swift и Objective-C
-Използване на един и същи модул за управление на оперативната памет.
-Swift позволява използването на популярната Objective-C библиотека Cocoa.
-Функция наречена "Playground”, която позволява изследването на производителността на кода от разработчиците, веднага след въвеждането му.
-Отвореният Swift код може да бъде използван на Linux за изграждането на Swift библиотеки и приложения.
- Отвореният Swift код може да бъде използван на Mac за таргетирането на всички Apple платформи: IOS, OS X, watchOS, и tvOS.
-Swift използва Автоматично референтно преброяване (ARC), за управление на паметта.
Swift се управлява като колекция от проекти, всяка със своите хранилища. Списъкът от проекти включва:

Swift компилатор-инструмент на командния ред
Стандартната библиотека, като част от езика
Основните библиотеки, които осигуряват по-високо ниво на функционалност
Дебъгър LLDB, който включва Swift (REPL) read–eval–print- loop
Swift мениджър пакет за разпространение и изграждане на отворения Swift код.

Какво можем да Ви предложим?

IGC има екип от Swift разработчици, които имат опит в изграждането на проекти със средна и висока сложност. Ние можем да Ви предложим професионално изграждане на мобилни приложения на Swift, както и тяхното поддържане и бъдещо развитие. Часовата ставка за работа с наши програмисти започва от 40 лева и зависи от сложността на проекта както и от особеността на използваните технологии. За повече информация се обадете сега на 0888/800488.