Програмиране

Начало » Програмиране

Що е то програмиране и какво е значението му за обществото?

Програмирането е фундаментът, върху който се гради дигиталната революция през 20-ти век. Възможността за изграждането и използването на все по-сложни и усъвършенствани системи позволиха на човечеството да направи една огромна крачка напред във всички области на науката и познанието. Можете ли да си представите живота около Вас без помощта на компютрите и електрониката? Изглежда ужасно и страшно, нали? В своята същност самото програмиране представлява процес на изграждане, дебъгване и усъвършенстване на изходния код на дадена програма или система. Този изходен код се пише чрез използването на определен език за програмиране. Ще се спрем на най-популярните езици малко по-късно. Самото изграждане на един сорс код изисква знания в много различни области: алгоритми, бази данни, оптимизация на процеси и др.

Популярни езици за програмиране

В зависимост от поставените задачи и целим както и в зависимост от средата, в която трябва да работи едно приложение или програма, се използват и различни видове езици за изграждането им. Различните езици сами по себе си имат различни стилове и инструменти, чрез които се изгражда изходния код. Като цяло при избора на някой от езиците основна роля играят следните предпоставки: среда на работа на приложението, изисквания за съвместимост с вече изградени приложение и програми, налични библиотеки, фирмена политика, лицензионни ограничения и др. Фундаментално можете да разделите програмните езици на две основни части: специализирани и такива с общо предназначение. Едни от най-популярните езици от втората група са например SQL (език, който служи за комуникация със системи за управление на база данни) и JavaScript (език, който се използва при изграждането на динамични уеб-системи от страна на клиента). Някои от най-ярките представители на езиците с общо предназначение са Java, PHP, C#, VisualBasic.

История на програмирането

И сега малко интересна информация относно програмирането. Сигурни сме, че не знаете, но най-старата машина, която е можела да бъде програмирана е изградена през (внимание!) 1206 година. Представлява ла е механизирана лодка с четирима автоматични музиканти, която се носи по езерото и забавлява гостите по време на кралските балове. Неговият механизъм включва програмируеми барабани с ключе, захванати на малка ръчка, които отмерват ритъма. Барабанистът е можел да изпълнява различни ритми в зависимост от положението на ключето. Не сте очаквали, нали? Програмирането е извървяло много дълъг път докато достигне до онова значение, което му предаваме днес. Едва през 1954 г. е създаден FORTRAN — първият език на високо ниво, който позволил на програмистите да извършват изчисленията директно чрез задаване на нужната формула. Изходният текстов код на програмата се превеждал до машинни инструкции чрез специална програма, наречена компилатор. Това е било именно онзи крайъгълен камък, който е дал един невероятен тласък на програмирането.