Портфолио

Начало » Портфолио » Интеграция на Speech to Text функционалност

Клиент: Бон Арт ООД

Описание:  Разработване на модул за болнична информационна система

Извършени услуги:
Symfony, PHP, HTML/CSS/JS

Колегите от БонАрт ООД се обърнаха към нашия екип с молба за съдействие при интегрирането и внедряването на модул за Speech to Text в тяхната болнична информационна система. Освен разпознаването на реч и трансформирането и в текст, част от задачата беше всеки един текст да се записва като аудио запис и да може да се споделя с останалите лекари в системата или да се отбелязва като личен файл. Самата интеграция беше предизвикателство, тъй като самото API на Google към този момент не работи много добре с български език, особено при по-големи обеми от информация. Но няма невъзможни неща и нашите програмисти успяха да намерят най-доброто решение.