HTML;CSS;JS

Начало » Програмиране » HTML;CSS;JS

Трите основни технологии, използвани за създаване на уеб страници са HTML, CSS и JavaScript, като всяка една има своите функции и предназначения.

Какво е HTML?

HTML, съкращение от "Hypertext Markup Language“се използва за структуриране на действителното съдържание на един сайт. Основната структура се подобрява и модифицира от други технологии като CSS и JavaScript.
Основни задачи на HTML: Семантика
Създаване на хипервръзки
Разширено форматиране на текст
Структура на документи и уебсайта
HTML дебъгинг
Основни елементи в структурата на езика на HTML: - таг- задава форматиране на конкретна част от страницата. Той има име и се състои от:
- начало (име на тага и евентуално списък от т.нар. атрибути, заградени от ъглови скоби - < и >);
- тяло (съдържа обекта, който ще се форматира- текст,изображение и т.н.);
- край (състои се от знака "/" и името на тага, заградени от ъглови скоби);
- атрибут- задава параметри на форматирането. Състои се от име, знака за присвояване и "=" и стойност на атрибута.

Какво е CSS?

Cascading Style Sheets служи за прилагане на всички визуални стилове и ефекти. CSS е отговорен за дизайна на уеб страницата, като й придава модерен и красив вид. CSS позволява да се определи цвят на шрифта, размер на текста, да зададе фоново изображение и т.н. Накратко - дизайн, форматиране и оформление.
Същност на CSS :
Механизъм, позволяващ отделянето на съдържанието на документа от неговото оформление.
Съвкупност от препоръки за форматиране– правила, които посочват как да се представи документа от браузера.
Каскадно комбиниране на различни стилови шаблони

Предимства:
Преносимост на документа между различните видове медии (екран, принтер, аудио браузър, и пр.)
Разбираемост за потренбителите.
Опция за използване на вече създадени стилови шаблони
Улеснява драстично дизайна на уеб сайтовете, съдържащи множество страници.

Какво е JavaScript?

JavaScript е реален език за програмиране, който се поддържа от всички съвременни уеб браузъри и се използва за почти всеки интернет сайт. JavaScript дава свободата на уеб разработчиците да проектират интерактивни сайтове. Повечето от динамичното поведение на уеб страниците, е благодарение на JavaScript. С нея можете да се направят изчисления, логически условия и всички мощни и сложни функционалности на програмирането. JavaScript кара уеб сайта да "оживява". Нещо, което HTML не може да направи.
JavaScript не е език за програмиране в тесния смисъл на думата, а мощен скриптов език, който помага на HTML дизайнерите за ефективно и интерактивно изработване на уеб сайтове и уеб страници по един много прост и ефективен начин.
JavaScript има функции за постигане на динамични ефекти в уеб страници.
Предоставя на потребителя повече контрол върху браузъра – промяна на цвят на фона, големина, шрифт на текста и други.
Една от важните функции на JavaScript е способността му да открива клиентския браузър. Тази функция помага за постигане на независими платформи. JavaScript може да открие типа на браузъра на посетителя и операционната му система и да покаже персонализирани страници, предназначени за различни браузъри.
JavaScript също има функцията за валидиране на данни, представени на ниво клиент. Това спестява времето за обработка на сървъра, защото в началото JavaScript създава валидиране от страна на клиента.
JavaScript има прости правила и процедури, които го правят по-лесен за използване и научаване за програмистите.
JavaScript генерира висока скорост и нисък трафик.
Тъй като JavaScript е изключително разпространен скриптов език в интернет се предлагат много JavaScript програми готови за директна употреба.
Този скриптов език позволява адаптивност и уникалност. Почти всеки код на JavaScript програмите може да се редактира или да се настрои според изискванията на потребителя.
JavaScript е сравнително малък и лесен език.

Какво можем да Ви предложим?

IGC има екип от frontend разработчици, които имат опит в изграждането на проекти със средна и висока сложност. Ние можем да Ви предложим професионално изграждане на уеб приложения, както и тяхното поддържане и бъдещо развитие. Часовата ставка за работа с наши програмисти започва от 25 лева и зависи от сложността на проекта както и от особеността на използваните технологии. За повече информация се обадете сега на 0888/800488.