.NET

Начало » Програмиране » .NET

Какво е .NET ?

В съвременния свят на компютърните технологии и мрежи и скоростното им развитие, нараства потреблението от различни устройства за свързване – персонални компютри, лаптопи, таблети, смарт телефони и т.н. Това разнообразие от софтуерни продукти и хардуерни конфигурации, налага нуждите от създаване на приложения, подходящи за различни операционни и програмни системи.
Така възниква и нуждата от създаване на приложения за разпределени среди в уеб, които да осигурят достъп до кода от различни платформи и програмни езици.
Microsoft . NET Framework представлява платформа разработена от Microsoft, представяща цялостен програмен модел за изграждане на всички видове приложения на специално написан за нея програмен код. Тя се състои от два основни компонента- общата езикова среда (CLR) и библиотеката от класове (FCL), която включва интерфейси и стойностни типове, които поддържат широк набор от технологии. Тя осигурява допълнителна функционалност, която не се включва в основната операционна система.
Софтуерът за .NET Framework е комбинация от собствен код и използваните от него функционалности на .NET Framework.
. NET е технология, която поддържа изграждането и изпълнението на следващото поколение приложения и XML уеб услуги. Microsoft . Net е предназначена да изпълни някои основни цели, а именно:
- Осигуряване на последователна обектно-ориентирана програмна среда.
- Възможност да направи цялата гама от компютърни устройства да работят заедно и да имат, автоматично обновена и синхронизирана потребителска информация на всички от тях.
- Повишаване на интерактивните възможности за уеб сайтове, възможност за по-широкото използване на XML, вместо HTML.
- Онлайн абонаментна услуга, която включва персонализиран достъп и доставка на продукти и услуги за потребителя от централната отправна точка за управлението на различни приложения като например -електронна поща или софтуер.
- Централизирано съхранение на данни, което ще повиши ефективността и лекотата на достъп до информация, както и синхронизация на информация между потребители и устройства.
- Възможност за интегриране на различните средства за комуникация, като електронна поща, факсове, и телефони.
- Възможност за създаване на модули за многократна употреба, които биха увеличили производителността и намалили броя на програмни грешки.

.NET Зависи от четири Интернет стандарти:
- HTTP
- XML
- SOAP
- UDDI

Защо да изберете .NET?

Въпреки, че . NET не е език, а софтуерна платформа за създаване и управление на приложения и услуги, с всяка своя следваща версия, тя става все по-успешна и предпочитана. Microsoft . NET вече достига и до Google и Apple платформи. В резултат на усилията на Microsoft, използването на . NET с много от програмните езици за създаване на различни платформени приложения, вече е факт.

.NET framework притежава редица предимства:

  • Платформена независимост;
  • Съвместимост в вече съществуващи технологии;
  • Common runtime engine;
  • Езикова независимост;
  • Лесна инсталация;
  • Сигурност;

Философията на . Net се състои в това да осигури успешни бизнес решения.
. NET Framewrk позволява разделянето на приложението на три
основни слоя:

  • слой за представяне;
  • слой за бизнес логика;
  • слой за достъп и съхранение на данните;

Тези три слоя си комуникират отлично и правят организацията на приложенията в работната среда лесна и успешна.

Недостатъци на .NET

Системата изисква повече свободна и оперативна памет.
Един от основните недостатъци на платформата . NET е автоматичното управление на паметта. При необходимост от освобождаване на памет, нишките на приложението „замръзват“, докато не приключи целият процес по почистването на паметта. На практика функцията „автоматичен контрол“, кореспондира с по- нисък контрол върху системата.

Какво можем да Ви предложим?

Microsoft . NET ни дава възможност да разработим за Вашия бизнес индивидуални приложения, които ще са не само гъвкави, но и лесно интегрирани и адаптирани с помощта на софтуерната инфраструктура на Microsoft.

Ако искате да обсъдим Вашите нужди и да получите повече информация можете да се свържете с нас сега на 0888/800488!