Линк билдинг

Начало » E-маркетинг » Линк билдинг

Оптимизацията на сайтовете (SEO) включва разнообразие от процеси и методи, посредством които оптимизираните уебсайтове се класират на по-предни позиции в резултатите от търсене на търсачките (Google). Един от тези процеси, който е доста продължителен във времето и изисква постоянство и познаване на различни уеб платформи и директории, е линк билдингът (link building). Процесът е известен още като популяризиране на уебсайт.

Какво е link building?

Най-просто казано, линк билдингът е изграждане на връзки (линкове, препратки) от външни сайтове към вашия сайт. Това е досадна и времеемка дейност, която обаче играе голяма роля в класирането на  уебсайта ви по-високо в резултатите на Google.

Според Google това, че външни сайтове съдържат линкове към вашия сайт, означава, че вие заслужавате доверие. Колкото повече външни сайтове са сложили препратки към вашия, толкова по-голямо доверие заслужавате. Това е така, защото, според Google, съдържанието на сайта ви е ценно (иначе нямаше да има препратки към него) и следователно то трябва да бъде изместено на по-предни позиции в резултатите при търсене.

Линк билдинг се прави и на ниво сайт – поставяне на линкове във вашия сайт към страници от вашия сайт.

Ползите от линк билдинга

Качествените линкове:

  • увеличават класирането на вашия сайт в резултатите на търсачките – така вие ще имате повече посещения и повече продажби. Колкото по-високо се класирате в страниците с резултати на Google, толкова повече трафик ще имате и това ще увеличи ефективността на вашите маркетингови активности;
  • носят директни посещения в сайта ви – защото хората кликат на линковете, за да го разгледат. Това отново ви носи повече трафик (посещения) и продажби;
  • ви утвърждават като лидер – в която и пазарна ниша работите, там има няколко постоянни сайта, които вашите потенциални клиенти посещават. Ако клиентите ви регулярно виждат линкове към вашия сайт, логично е да решат, че сте лидер във вашата пазарна ниша;
  • привличат повече качествени линкове – веднъж щом се утвърдите като лидер, други сайтове ще искат да говорят за вас, да коментират вашите продукти и да линкват към вас – без да сте молили за това!;
  • са с удължено време на действие – за разлика от рекламите от всякакъв тип, линковете обикновено се слагат на определени, постоянни места и продължават да ви носят трафик и продажби месеци, дори години наред в бъдещетo;

Всички линкове ли са ефективни?

Не всички линкове, които водят към вашия сайт, са еднакво „силни”. Стойността на някои връзки е много по-голяма, отколкото на други.

По-важните фактори, които влияят върху качеството на връзките към вашия сайт, са:

  • „Сила” на сайта, в който е сложена препратката към вашия сайт - колкото по-важен е препращащият сайт за Google, толкова по-голяма е ползата за вас. Показателят PageRank е стойността, определяща силата на даден сайт. Сайт с PageRank 8 например, за Google е по-"силен" от сайт с Page Rank 3. Затова, пренасочването на линкове към вашия сайт от сайт с Page Rank 8 ще е по-ефективно, отколкото, ако външният сайт е с PageRank 3.
  • Релевантно съдържание на външния сайт – колкото по-обвързани (релевантни) са текстовете (и цялата тематика) във външния сайт със съдържанието във вашия, толкова повече ползи ще имате от това. Релевантното съдържание е важно за Google.
  • Текстове на линковете (Anchor текст) – това е изключително важен показател в SEO. Думите и/или фразите в препращащия сайт, с които са озаглавени линковете към вашия, трябва са вашите ключови думи, по които оптимизирате сайта си, т.е. тези, по които ще ви търсят клиентите ви в Google. Това няма как да се приложи винаги, тъй като на някои места може да не звучи "нормално" в изречението, но е добре да се избягват фрази като "посетете следния линк", "вижте/кликнете тук", "разгледайте сайта" и пр.
  • Позиция – позицията на линка ви в препращащата страница и количеството на други линкове на тази страница също влияят върху тежестта на връзката. Ако линкът ви е сложен в долната част на страницата на външния сайт, той ще е по-малко ефективен, отколкото ако се намира в горната ѝ част. Ако линкът ви е сложен в основния текст на външната страница, ще е по-добре, отколкото ако е поместен като "обикновена" препратка в списък от препратки (напр. Полезни връзки, Наши приятели и т.н.). Ако връзката към вашия сайт е в страница с още 50 други линка, ефективността е по-малка, отколкото ако има само няколко линка на тази външна страница.

При линк билдинг частта от SEO на един сайт се крият и рискове за сайта. Важно е да знаете, че този процес е бавен, продължителен във времето, изисква постоянство. Досаден е. Необходимо е да познавате различните типове директории, блогове, форуми, уеб платформи, в които да изграждате мрежата от връзки към вашия сайт.

Ето защо, линк билдингът не е за всеки. Свържете се с нас, за да получите професионални услуги, които ще са по правилата на Google!