Медия планиране

Начало » E-маркетинг » Медия планиране

При изготвянето на рекламна стратегия се определят целевите групи потребители и различните информационни канали, които те използват. При медия планирането се избират най-подходящите медии (канали) за достигане до целевия таргет. Медия планът съдържа целите, стратегията, тактиките, разпределението на ресурсите, медийния график и съчетанието на тези компоненти, с цел достигане на целевата аудитория.

Етапи и фактори на медия планирането

В процеса на медия планиране се комбинират креативно мислене с фактически анализи, за да се изработи успешна стратегия, която да осигури по време на кампанията покритие на възможно най-голяма част от целевия таргет. Медия планьорът работи с пресата, телевизията, радиото и новите медии в интернет. Цели се във възможно най-много платформи за реклама.

Най-общо етапите на медийното планиране са три:

- на първия етап се определя пазарния сегмент, на който ще се рекламира;

- след това пазарните изисквания трябва да се преобразуват в постижими медийни цели;

- накрая се определят подходящите медии, за да се формулират медийните стратегии за постигане на целите.

В процеса на планиране специалистът трябва да отговори на някои въпроси:

1. Каква част от целевата аудитория може да покрие всяка една от различните медии?

2. В коя медия (и рекламна платформа) трябва да рекламираме?

3. Колко често трябва да рекламираме?

4. Колко ще струва рекламата във всяка от медиите?

Отговаряйки на тези въпроси, специалистът ще изготви оптимален медия план, който ще позволи постигането на целите, поставени от клиентите.

При съставянето на медиен план се взимат под внимание няколко фактора, като най-важните от тях са:

- обхват – типа, силата, характеристиките на медията, в която ще се рекламира;

- честота – колко пъти и колко често на таргетираната аудитория да бъде показана рекламата във всяка от медиите;

- въздействие.

Канали на медия планирането

Каналите на медия планирането могат да се разделят в две групи: традиционни и нови медийни канали.

Традиционните са: телевизия, радио, вестници, списания, билборди, общественият транспорт, жълти страници, директен мейлинг, специализирана реклама (чрез тефтери, химикалки, календари, чанти за пазаруване и т.н.), други (каталози, мостри, дипляни, брошури, бюлетини и т.н.).

Новите са: интернет и все повече – социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter  и т.н.). Към момента те са най-популярното място, където се задават въпроси и се получават отговори за конкретни марки и техните продукти и/или услуги. Интернет дава възможност на публиките (зрители и читатели) да изразяват мнението си под публикуваните в сайтовете новинарски, полезни и интересни текстове. Коментарите от своя страна показват от какво се интересува аудиторията и дават сигнали на медията на кои теми и новини да наблегне.

Медия планиране от IGC Уеб дизайн

Ние залагаме предимно на новите медийни канали – тези в интернет. Те дават възможност да се увеличи обхватът при таргет групите, а честотата да се определи с максимална точност.

При този тип канали е много полезно използването на Inbound Marketing – термин, който на практика няма ясен, точен и кратък превод на български език. С Inbound маркетинга се генерират продажби чрез привличането на целевата ви аудитория, а не чрез постоянно предлагане. Вашите клиенти трябва да станат ваши почитатели, които да искат да ви следят, да знаят какво казвате, какви са тенденциите според вас. Колкото по-интересни сте, толкова по-големи шансове имате потенциалните ви клиенти да се превърнат в реални. И да изградите имидж на полезна марка.

При медия планиране, при което се залага основно на уеб канали и Inbound Marketing, има няколко водещи фактора за успех:

Стратегия. Няма как да постигнете успех без да имате стратегия. А успехът всъщност е постигане на поставените цели. Затова – трябва да имате цели. Освен цели, стратегията включва още: време за изпълнение, определяне на целевата група, проучване на цени и платформи.

Уебсайт. Някои фирми предпочитат да опитват да продават без (качествен) уебсайт. Това обаче е несериозно. Фирменият уебсайт е задължителен! А за да е качествен, трябва да отговаря на няколко критерия: ясна навигация, често обновяване на съдържанието, SEO за търсачки, качествени и уникални SEO текстове и т.н. Уебсайтът ви, в който перфектно трябва да са описани услугите и продуктите ви, ще ви служи дълго!

Трафик. Чрез Inbound Marketing с включени разнообразни елементи:

- фирмен (професионален) блог, който да се списва качествено (интересно, по SEO правилата, грамотно, приобщаващо),

- дейности в социалните мрежи (facebook, google+, twitter, linkedin, pinterest…),

- SEO – добре направена оптимизация на сайта ви, на текстовете в него, на текстовете ви в социалните мрежи, в деловата кореспонденция (e-mail-и).

С всичко това ще подобрите позициите си в Google при търсене – с това ще имате повече трафик, а конкурентите ви – не.

Потенциални клиенти. Те ще ви станат реални клиенти, ако спечелите доверието им и им покажете, че си заслужава да купят от вас. Това може да стане отново с дейности, заложени в медия плана, като например копирайтинг, който носи полезност на аудиторията и чрез който ще се утвърдите като професионалисти. Не трябва да оставяте това "за по-късно", защото може да стане твърде късно.

Продажби. Те в крайна сметка най-често са крайната цел. Медия планирането от igcbg.com включва наблюдаване на потенциалните клиенти, сегментирането им в различни поведенчески групи, предлагането на съответното съдържание на всяка от групите. Най-важното, което правим обаче, е анализа на действията, ситуациите.

Измерване. Резултатите трябва да се измерват задължително. Да се правят промени (в стратегията, инструментите, които използваме). И отново – измерване. И отново – промени. И отново – измерване.

Факт е, че медия планирането често се пропуска. Започва се като на шега да се прави нещо, което довежда до нещо друго. Но това ли е била целта? Може ли да се оптимизират резултатите? Да се минимизират разходите? Да се изберат по-правилните и най-правилните медийни канали и начини за комуникация с аудиторията ви? Разбира се, че може. Доверете се на igcbg.com.