EU Програми

Начало » Бизнес услуги » EU Програми

Еврофинансиране за ИТ и други идеи – трудно е, но си заслужава

Точно две са водещите сили за развитие на съвременния бизнес – новите идеи и финансирането. И ако вдъхновение за нови идеи с потенциал за стартиране или развитие на бизнес може да се получи от всякъде, то финансовата подкрепа има ограничени източници – кредитиране със значителни лихви, бизнес ангел срещу % от бъдещите печалби или просто отказ от реализация … Ами еврофинансиране? Често пъти тази възможност бива подминавана, а именно тя може да се окаже най-правилната стратегия - не само заради финансовата подкрепа за реализацията на идеята, обективната оценка за нейната приложимост и успех, но и заради формирането на нови знания и умения за отчетност, които би донесла. Чували сте обаче не една или две истории за неуспешни европроекти заради тежката бюрокрация, трудната комуникация с управляващия орган, забавеното изплащане на средства, затруднения при управлението … Това не бива да се превръща във вашия мотив за отказ от ползване на възможностите, които предоставят европейските инвестиционни фондове, а в предпоставка за правилното селектиране на подходящ консултант, който да намери алтернативата за финансиране, да представи идеята, да оформи документите за кандидатстване и не на последно място – да подпомогне процеса на реализиране и отчитане на проекта. 

Ние можем да ви помогнем по целия този път, защото самите ние го извървяхме, а и помогнахме на други да го преминат успешно. И въпреки трудностите, които срещнахме в единия или в другия случай – не се отказахме и си заслужаваше – днес се радваме на успехите на своите идеи и труд.

Нашите знания и опит ни позволяват да ви предложим алтернативи за еврофинансиране съобразно индивидуалната ви проектна идея и целите, които си поставяте. Нашата гъвкавост и индивидуален подход ще ви подкрепят през целия път от вдъхновението до изпълнението.    

За какво може да кандидатства бизнесът? Действащите програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Инициатива за МСП“, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, и др. предоставят редица възможности, но поставят и ограничения съобразно своите приоритети и насоченост. Можете да инвестирате време в прочит и анализ на стотици страници текст, или просто да потърсите нашата помощ.

Как можем да ви помогнем?

Споделете ни вашата идея и при гарантирана конфиденциалност ние ще ви насочим към конкретна финансираща програма, както и ще ви информираме за ориентировъчния срок за набиране на проектни предложения по нея. Но нашата работа не приключва с това … ако ни се доверите, ние ще изготвим всички необходими документи, за да представим вашата идея в цялостен проект. Ще бъдем с вас и при неговата реализация.

Защо да изберете нас?

Редица консултантски фирми в България предлагат сходни на нашите услуги, ведно с обещания за успех на вашата идея и перспективи за бъдещо съвместно сътрудничество. Но колко от тях са искрени и критични към идеята ви! Кои ви помогнахте да я доразвиете и подобрите?

Това е нашето отличително предимство – ние сме малък, но искрен екип. Прилагаме индивидуален подход към своите клиенти и не даваме празни обещания. Действаме, когато виждаме смисъл в това и влагаме цялата си енергия, търпение и желание, за да гарантираме качество и съответствие с вашите нужди.

Какво ще ви струва нашата помощ?

Основната ни цел е да намерим удовлетворение в добре свършената работа и просперитет на клиентите си. Стремим се да предложим конкурентни цени и условия, които да не утежняват допълнително вашия бюджет и да не възпрепятстват допълнително решението ви за кандидатстване с европроект, но които да покрият минималните ни разходи за осигуряване на висококачествена консултантска помощ.

Индивидуалната цена за разработване на 1 проект се определя от специфичните изисквания на финансиращата програма, конкретната процедура и идеята. Дългогодишната ни практика ни позволява да предложим следните ориентировъчни* цени (услугите вкл. предварителни консултации по идеята, разработване на проекта, попълване на съпътстващи документи, съдействие при постъпване на въпроси по време на оценката на проекта) е 8 000 лв. без ДДС, разпределени както следва:

Авансово плащане от 2 500 лв. без ДДС, платимо преди подаване на проекта;

Окончателно плащане на остатъка от уговореното възнаграждение в случай, че проектът бъде одобрен за финансиране (включително, ако попадне в списък с резерви). В случай, че проектът не събере достатъчно точки – плащане не се дължи.

Забележка: Представените цени са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от вида и размера на проекта, финансиращата програма и остатъчното време между постъпването на заявката и крайния срок за подаване на проекта.

Хонорарите за консултантска помощ при реализацията на проект се уговарят индивидуално в зависимост от конкретния проект, необходимата помощ и изискванията на финансиращата програма.