Управление

Начало » Бизнес услуги » Управление


Управляваш проект? Управляваш бъдещето

Ако реализирате проект, означава, че държите в ръцете си възможност за развитие на бизнеса си в бъдеще. Не случайно, от латински „проект“ означава "настъпващ", "напредващ". До къде ще стигнете – дали до „под кривата круша“ или толкова далеч, че конкурентите ви ще дишат праха, зависи от правилното управление на проекта. Дейност, която у нас често се подценява. Защото, след футбола и политиката, в България всеки смята, че разбира от управление. Но управлението на проект в никакъв случай не прилича на управлението на автомобил или дори на фирма.

Защо управлението на проекти е толкова важна задача?

Има цяла наука за управлението на проекти. И като всички останали наука, тя се развива, променя и допълва постоянно. Ако не сте навлезли в дебрите й, по-добре оставете тази работа на професионалистите. Защото от качеството на управлението на вашия проект зависи до каква степен ще бъдат изпълнени целите, които сте си поставили, стартирайки го. А от това ще зависят вашите приходи и печалби.

Според дефиницията на Американския институт за управление на проекти, проджект мениджмънтът е прилагане на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и изискванията към проекта.

Разбира се, винаги може да ползвате програми за управление на проекти с отворен код от интернет. Повечето от тях обаче покриват само част от аспектите на управлението, недостатъчни са за фирми със сериозен бизнес, а и човешкият фактор винаги остава най-важният в подобно начинание.

Най-доброто решение

Както във всяка научна сфера, така и тук, най-доброто решение е да оставите работата да бъде свършена от специалистите. Наемането на специализиран външен екип за управление на проекта ви, ще ви спести време, нерви и грешки. А ще ви донесе гаранция за изпълнение на поставените в проекта цели, която вие ще остойностите и контролирате чрез предварително сключен с външния консултант договор.

Вместо редови служител, нает на трудов или граждански договор, със сключването на споразумение с консултантска фирма, ще имате равностоен партньор с цял екип от професионалисти. Контролът на човешкия фактор и управлението на риска вече няма да са ваша грижа. Мениджмънтът на консултантската компания ще следи за координацията, комуникацията, разрешаването на текущи проблеми, контрола и дори отчитането пред спонсорите. Ваша остава единствено отговорността да проследите постигнатите цели и плащането на договорения хонорар.

Какво ви предлагаме?

Цялостно и професионално управление на IT проекти, в това число:

  • управление на интегритета, времето и цената в проекта;
  • управление на качеството в проекта;
  • управление на човешките ресурси и комуникацията в проекта;
  • управление на снабдяването в проекта;
  • управление на риска в проекта;

През последните години, когато корпоративната социална отговорност става все по-важен признак за успешното развитие на компаниите, доста от тях започват да поставят акцент и върху управление на етичния кодекс в проекта.

За подпомагане професионалното управление и отчитане на проектите, ще ви предложим съвременни софтуерни решения, които да отговорят на спецификите на вашата дейност.

Нашите предимства

На първо място поставяме опита. Имаме реализирани и ръководени над 100 IT проекта от различни сфери и браншове. Той ни дава основание да твърдим, че няма задача, с която да не можем да се справим качествено, професионално и в срок. Вижте нашето портфолио.

Коректност – работим с клиентите си на базата на предварително одобрени и от двете страни договори с конкретни срокове и ангажименти. Доволните клиенти са рекламата, на която държим най-много.

Цялостно обслужване – предлагаме анализи, планиране, изработка, монетизиране, консултации и управление на различни процеси и продукти в сферата на IT бизнеса. Цялостното обслужване от един доставчик винаги пести средства и време.

Не на последно място поставяме страхотният ни екип от професионалисти. Защото най-големият капитал на всяка компания е човешкият.

Винаги сме готови да обсъдим вашата идея!