IT Сигурност

Начало » Бизнес услуги » IT Сигурност


Какво е IT сигурност

IT сигурността е функционалното състояние на информационната система на компанията. Тя осигурява неутрализирането и противодействието на външните и вътрешните фактори, въздействащи деструктивно на системата.

IT сигурността включва технологични и организационни мерки за защита на данните в организацията. Те се набелязват и предприемат по отношение на физическата среда, персоналната, документалната и индустриалната сигурност, както и сигурността на автоматизираните системи и мрежи. Обхващането на всички тези компоненти в анализ, цели и конкретни мерки и дейности за изпълнение, се нарича стратегия за ИТ сигурност.

IT средата, в която работи бизнесът

Глобален анализ на одиторската компания Ernst&Young от 2013 г. сочи увеличаване на проблемите с информационната сигурност в организациите през последната година. Повече от една трета от анкетираните предприемачи признават за ръст от най-малко 5% на проблемите със сигурността в техните организации. Заради нарастващите заплахи, 70% от мениджърите са започнали лично да контролират информационната сигурност.  Това отнема ценно време и качествен ресурс, който би донесъл многократно повече добавена стойност, вложен в основната дейност на компанията. За това най-често срещаната практика е аутсорсване на задачите по IT сигурността. Това спестява не само време, но и средства. Защото над половината от обхванатите в анализа мениджъри планират увеличаване бюджета за информационна сигурност с 5 и повече процента в следващите 12 месеца.

Аутсорсването на дейността би решило и един от основните проблеми в сектора – с липсата на качествени кадри и тесни специалисти в областта. Ако една компания се занимава с производство и износ на плодове и зеленчуци или с организиране на туристически круизи, едва ли би отделила достатъчно ресурс, за да привлече качествен специалист в тази област за IT отдела си. Малкото добри експерти в сферата са съсредоточени в IT компаниите или правителствените структури в Европа. Затова и половината от представителите на бизнеса се жалват от недостиг на персонал в тази област. Компаниите се сблъскват с хроничен недостиг на специалисти и не могат да засилят мерките за кибер сигурност, заключава анализът на Ernst&Young.

Защо инвестициите в IT сигурност са важни?

Инвестицията в IT сигурност може да се сравни с вложението в застраховка срещу пожар, кражба или автокаско. Но е много по-важна от него. Защото отстраняването на имотните щети е поправимо. Дори и най-незначителната загуба на информация от компанията обаче може да доведе до съществени финансови катаклизми и дори до фалит. Затова IT сигурността трябва да стои, ако не на първо място, то поне наравно с останалите бизнес дейности на компанията.

Ако имаме стройна система за информационна сигурност, то изтичането на нежелана информация към конкуренти, клиенти или към широката общественост, ще бъде предотвратено навреме. Системата за външен контрол на достъпа до офиса и съответно до фирмената информация е все едно да сложите катинар на вратата, а да оставите прозорците широко отворени. Мрежата трябва да бъде защитена и от източване на информация от разстояние със съответни хардуерни устройства.

Загубата на информация понякога става и случайно – заради вируси или човешки грешки. Затова намирането на подходящата антивирусна защита е от съществено значение. Другата важна задача е планирането и регламентирането на процес на създаване, използване и архивирането на информацията от самите служители.

Как да се предпазим

Всичко започва от анализа. Необходимо е да се състави карта за това къде се намират най-важните информационни ресурси в компанията, движението им и достъпа до тях. Не пренебрегвайте състоянието и защитите на системите и мрежата, които ги съхраняват. Полезно ще бъде съставянето на SWOT анализ на слабите и силните страни на информационната среда, както и изготвяне оценка на риска.

Поставянето на цели е втората стъпка, след анализа. Трябва да си отговорите на въпроса какво искате да постигнете. На базата на идентифицираните слаби страни и оценката на риска, например, може да поставите за цел създаването на различни нива на достъп до системата от различните служители. 
На база на анализа и поставените цели, ние ще ви предложим интегрирани решения, които отговарят на вашата необходимост в момента и изисквания в бъдеще.  
С нашия опит и използването на най-новите технологии в областта на виртуализацията и SaaS ще ви бъдем от полза за по-сигурното съхранение на информацията и в същото време за намаляването на разходите ви.

Защитата от външни и вътрешни заплахи, от загуба на информация, архивирането на данни, регламентирането на достъпа до тях – всичко това има надеждно съвременно решение, което сме готови да ви предложим.

Ако вече имате внедрена система за IT сигурност, периодичният й одит, ще ви помогне да се ориентирате къде сте и дали сигурните решения от преди година вече не са обект на кибер атаки. Лишавайки се от мониторинга и проверките на системата си, в един момент може да се окаже, че сте се лишили от самата система. 

Нашите предимства

Най-добрата гаранция за вашата IT сигурност е нашият опит и коректност. Имаме реализирани над 100 проекта от различни сфери и браншове. Работим с клиентите си на базата на предварително одобрени и от двете страни договори с конкретни срокове и ангажименти. Доволните клиенти са рекламата, на която държим най-много.

Креативност и гъвкавост – няма невъзможни решения - вярата в тази максима ни помага да оцеляваме и в най-трудните ситуации.

Цялостно обслужване – предлагаме анализи, планиране, изработка, монетизиране, консултации и управление на различни процеси и продукти в сферата на IT бизнеса. Цялостното обслужване от един доставчик винаги пести средства и време.

Не на последно място поставяме страхотният ни екип от професионалисти. Защото най-големият капитал на всяка компания е човешкият.

Винаги сме готови да обсъдим вашата идея!